zondag 29 mei 2022 om 9.30 uur

Kerkdienst in Vriescheloo
Voorganger(s): dhr. H.J. Dijkstra
Organist: mw. E. de Boer

coll.: Diaconie/Kerk/Leger des Heils

Na de dienst is er koffiedrinken.

terug