Kerkdiensten in corona-tijd Kerkdiensten in corona-tijd
Orde van dienst zondag 17 januari 2021: PG Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde
Voorganger ds. R. Mulderij
begeleiding cantorij dhr. R. Wind
Zang: door leden van de cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind
Orgelspel: dhr. R. Brunekreeft


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stilte/stil gebed
Aanvangslied: 216, alle verzen
Bemoediging en groet en Drempelgebed
Psalm 66,1+3+7
Kyrie
Glorialied 304, alle verzen
Dienst van de Schriften
Gebed van de zondag
Uitleg bij 1 Johannes en lezing uit 1 Johannes 1,1-10
Lied: Psalm 27, 1 en 7
Evangelielezing Johannes 8,12 gevolgd door: lied 339a
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied: Gezang 449, 1,2, 4 en 5 (liedboek 1973)
1. God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

2. Der sterren pracht
is voor Hem nacht,
hoe hel zij schittren mogen;
en wij, bevlekt,
met schuld bedekt,
wat zijn wij in zijn ogen?

4. Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

5. God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

Dank- en voorbeden, gevolgd door stil gebed en onze Vader
Uitleg bij collecte
Slotlied lied 834, alle verzen
Zegen
Gezongen amen
 
terug