Kerkdiensten in corona-tijd Kerkdiensten in corona-tijd
Orde van de startdienst 20 september 2020 in Bellingwolde
m.m.v. JOY o.l.v. Etty de Boer
organist: Jan Eefting
voorganger: ds. Wolf Jöhlinger

ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
STIL GEBED
AANVANGSLIED: EvLB 218 (staande)
Samen in de Naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samenleven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
‘t Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer. De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

BEMOEDIGING en GROET
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,               G:   die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,                   G:   en niet in de steek laat wat Hij begon.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.
A: Amen
GEBED OM TOENADERING: gezongen door JOY (Breng ons samen)
THEMA: het goede leven n.a.v. Ps 34,9 
"Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt"
JOY: You raise me up
GEBED
LIED:837 : 1.3.4   Iedereen zoekt U, jong of oud
MOMENT VOOR KINDEREN
SCHRIFTLEZING: Ps 103 : 8-13
JOY: Geloofsbelijdenis
SCHRIFTLEZING: Kol 3 : 12-15
ACCLAMATIE: 339 a U komt de lof toe
OVERDENKING
LIED: 940   Hide me now JOYzingt de coupletten ,  allen zingen het refrein
GEBEDEN
ONZE VADER gezongen door JOY
COLLECTEAANKONGIGING
INTERMEZZO
SLOTLIED 978 : 1.4 Aan U behoort o Heer der Heren
UITZENDING en ZEGEN
JOY: Zegenlied
 
terug