Kerkdiensten in corona-tijd Kerkdiensten in corona-tijd
Liturgie dienst in Blijham op 9 augustus 2020
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
Organist: dhr. H. de Vries
In de kerk van Blijham mag gezongen worden.

ORGELSPEL
MEDEDELINGEN
AANVANGSPSALM: 70 : 1.2 Haast u om mij te redden, Heer
STIL GEBED
BEMOEDIGING EN GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED: 823 : 1.5 Gij hebt, o Vader van het leven
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD:
LIED: 654 : 1.4.5 Zing nu de Heer, stem allen in
GEBED OM DE HEILIGE GEEST:
SCHRIFTLEZING O.T.: Jona 2
LIED: 902 : 1.3.4 Is God de Heer maar voor mij
SCHRIFTLEZING N.T.: Mat 14 : 22-33
LIED: 321 : 1.2.3.6 Niet als een storm , als een vloed
PREEK:
ORGELSPEL
LIED: 965 Heer, stuur zelf het schip der kerk
DANK en VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER
SLOTLIED: 352 : 1..2.6.7 Jezus, meester aller dingen
UITZENDING en ZEGEN
Gemeente antwoordt: amen, amen, amen. (zingen)
ORGELSPEL

 
terug