Kerkdiensten in corona-tijd Kerkdiensten in corona-tijd
Liturgie voor 25 oktober 2020
Voorganger Pastor Groenbroek
organist dhr. H.J.M. Roelofs.
Zang leden cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind

Orgelspel; Pachelbel Was Gott tut
Welkom/ Mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 119 a de verzen 1 en 2
Bemoediging en groet
Gebed van Toenadering
Psalm 119a de verzen 3 en 4
Gebed om de nood in de wereld
Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3
Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam
Zondagsgebed
1e lezing : Deuteronomium 6: 1 - 9  
Lied 313: 1, 2 en 5
Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord.
2e lezing: Matteus 22: 34 - 40 
Lied 754: 1, 2 en 3
Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat.  
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel : Adagio Volontary 1 John Stanley
Lied 342: 1, 2, 3, 4 en 5
In God de Vader op zijn troon geloven wij en in de zoon.
Dankgebed en voorbede, waarna het Onze Vader
Collecte aankondiging
Slotlied: Lied 838: 1, 2 en 3
O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven
Zegenbede
Amen, amen, amen
Orgelspel: JG Walther, Was Gott tut das is wohl getan
 
terug