Overzicht afspraken en gegevens omtrent kerkdiensten en collectes in onze kerken Overzicht afspraken en gegevens omtrent kerkdiensten en collectes in onze kerken
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze vier kerken:
Bankrekeningnummers van onze vier kerken. Bij het overmaken o.v.v. collecte + nemen datum:

NL83 RABO 0373 7160 87 t.n.v. PG Bellingwolde
NL51 RABO 0306 6606 60 t.n.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

NL48 RABO 0306 6039 69 t.n.v. Protestantse Gemeente Vriescheloo
NL 78 RABO 0306 6196 28 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vriescheloo

NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Prot. Gemeente Wedde
NL79 RABO 0368 3033 65 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Wedde

De 1e zondag van de maand is er een deurcollecte voor het project Roemenië.
U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. project Roemenië.
 
terug