Overzicht afspraken en gegevens omtrent kerkdiensten in onze kerken Overzicht afspraken en gegevens omtrent kerkdiensten in onze kerken
Richtlijnen RIVM voor bezoek aan een kerkdienst:
  • u hebt geen klachten.
  • houd 1,5 meter afstand en er worden geen handen gegeven.
  • in de hal bij het naar buiten gaan niet blijven staan praten maar doorlopen naar buiten!
  • was uw handen; er staat een desinfecteermiddel bij de ingang.
  • een gastvrouw/heer zullen de bezoekers naar een plaats begeleiden.
  • jassen meenemen in de bank.
  • huisgenoten mogen naast elkaar plaatsnemen.
  • wilt u zoveel mogelijk uw eigen liedboek meenemen?
  • na de dienst verlaten we de kerk op aanwijzing van de gastvrouw/heer en houd afstand!
  • bij de uitgang staan 2 collecteschalen voor de collecte: de eerste voor de diaconie en de 2e voor de kerk. Een evt. 3e is voor de extra collectie, tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.
Voor de diensten in Bellingwolde, Blijham en Vriescheloo hoeft u zich niet van tevoren opgeven.
Voor een dienst in Wedde moet dit wel. U kunt dit doen bij:
Opgave voor deze dienst bij Gretha van Dijk (scriba): 0597 54 19 13 of gretavandijk@outlook.com
Dit uiterlijk de zaterdag voor de dienst in Wedde tot 17.00 uur.

Liturgieën en linken naar de digitale dienst
De litugieën vindt u bij “kerkdienstgemist.nl” (Bellingwolde) en “kerkomroep.nl” (Blijham, Vriescheloo en Wedde). De liturie staat bij de kerk waar de dienst gehouden wordt.
U hoeft niet in te loggen of aan te melden maar u kunt gewoon luisteren en/of kijken. Zie ook de linken hiernaast naar de uitzendingen in deze kerken.

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor onze vier kerken:
Bankrekeningnummers van onze vier kerken. Bij het overmaken o.v.v. collecte + nemen datum:

NL83 RABO 0373 7160 87 t.n.v. PG Bellingwolde
NL51 RABO 0306 6606 60 t.n.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

NL48 RABO 0306 6039 69 t.n.v. Protestantse Gemeente Vriescheloo
NL 78 RABO 0306 6196 28 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vriescheloo

NL84 RABO 0368 3010 44 t.n.v. Prot. Gemeente Wedde
NL79 RABO 0368 3033 65 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Wedde

De 1e zondag van de maand is er een deurcollecte voor het project Roemenië.
U kunt dit overmaken op: NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Blijham o.v.v. project Roemenië.

 
terug