2023-07-02 afscheidsdienst ds. Wolf Jöhlinger

2023-07-02 afscheidsdienst ds. Wolf Jöhlinger
Klik hier voor de foto's 
Zondag 2 juli stroomde de kerk zo langzamerhand vol met familie en vrienden van Wolf en Gea. Buurt-kerkgemeenten, oud predikanten en natuurlijk onze eigen gemeenteleden.
Na vijf jaar dat Wolf onze herder mocht zijn gaat hij met emeritaat. Een beetje een gedwongen keuze maar wel een goede voor hemzelf.

Vooraf aan de dienst nog éénmaal als gezamenlijke kerkenraden bij elkaar voor het consistoriegebed en daarna naar de dienst.
Albert Freij, voorzitter van PG BBVW, heette eenieder welkom. De bloemen vanuit de kerk gingen naar Wolf en Gea.
Vervolgens kon Wolf na de handdruk van de ouderling van dienst aan zijn laatste kerkdienst in functie beginnen bij onze gemeente.
Enkele leden uit onze gemeente vormden samen onder begeleiding van Etty de Boer een zanggroepje. Zij zongen voor de preek “Gelobt sei deine Treu”. Dit lied hoorde Wolf 10 jaar geleden voor het eerste tijdens een ontmoeting met zijn Duitse collega’s voor studiebijeenkomst. Vorig jaar tijdens weer zo’n ontmoeting werd dit lied ook weer gezongen. Het had indruk gemaakt op hem. Vandaar dit lied de preek gezongen door de zanggroep in het Duits. Na de preek mochten wij dit lied samen zingen in het Nederlands, vertaald door Fenneke Groenbroek. Dit lied was een leidraad in de preek.
Na de collecte kreeg ds. Simon Rienstra, consulent voor onze gemeenten na het afscheid van Wolf, het woord.
Formeel moet de voorganger “losgemaakt” worden van de gemeente waarin hij ooit is aangesteld voordat de voorganger officieel zijn taak kan beëindigen. Dit is de taak van de consulent vandaar dat ds. Rienstra dit mocht doen.
En toen na de slotzang en de zegen was deze dienst ten einde.

Na de dienst, onder orgelspel van Hendrikus de Vries, ging Wolf even uit de kerk om zijn toga uit te trekken en daarna begon het officiële afscheid in de vorm van wat toespraken.
Albert Freij leidde de sprekers in. De eerste spreker was ds. Simone de Vrie, namens de werkgemeenschap van predikanten in onze regio.
Vervolgens was het woord aan Gerard de Groot van de voormalige gemeente Reiderland waar Wolf vele jaren voorganger van is geweest.
Als slot mocht Geeke van der Haar namens de vier kerkenraden het woord voeren.
Ze schetste de afgelopen vijf jaar dat Wolf voorganger van onze gemeente is geweest. Wanneer wij hem beroepen hebben en zijn intrede dienst etc. Vanuit elke gemeente waren wat steekwoorden hoe men Wolf ervaren heeft. Wolf krijgt namens onze vier gemeenten een fotoboek over de afgelopen vijf jaar. Dit werd symbolisch overhandigd met alleen de voorkant omdat ook foto’s van deze dienst er nog in moeten. Dus die heef hij nog te goed.

Als slot kreeg Wolf zelf het laatste woord waarin hij een aantal mensen die veel betekend hebben in zijn werkzame leven benoemde. Uit zijn zakken haalde hij vier sleutelbossen van onze vier kerkengemeenschappen die hij nu kon inleveren bij de kerkrentmeesters. Dus nu echt het einde van zijn werkzame leven als voorganger van onze vier gemeenten.

Na de dienst werd er een groepsfoto gemaakt van de kerkenraadsleden en ook één met Wolf erbij. En toen was er koffie/thee met een petitfour met de afbeelding van geloof, hoop en liefde erop en kon men in Het Karspel Wolf de hand drukken.

Wij en hij zelf ook hoopt dat na een jaar van rust (“zijn mond houden in onze gemeenten”) hij misschien daarna weer iets kan oppakken in het kerkelijk leven.
Wij hopen dit met hem. Voor nu wensen wij hem en Gea veel plezier met zijn boot en camper en het hoofd leeg maken en lekker genieten.

Was u niet in de gelegenheid om bij de dienst aanwezig te zijn, u kunt hem terugkijken via onderstaande link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2432/events/recording/168829920002432

 
terug