Wie en wat is Passage Wie en wat is Passage

DoelstellingDe doelstelling van Passage is een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen. Als christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging letten we daarbij vooral op de positie en de participatie van vrouwen in de samenleving, dichtbij en ver weg. Dit doen we vanuit onze inspiratiebron de Bijbel.
De drie pijlers die onze doelstelling dragen zijn:
  • hart voor de samenleving
  • oog voor de naaste dichtbij en ver weg
  • gevoel voor cultuur

Wie kunnen er lid worden van Passage?

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Alle leden hebben respect voor onze grondslag (Gods Woord als toetssteen en richtsnoer op elk levensterrein en voor elke levensuiting) en voor elkaars (geloofs-)overtuigingen. We zijn geen kerkelijke vereniging en hoeven het over kerkelijke zaken dus ook niet met elkaar eens zijn. Wel zoeken we naar wat ons maatschappelijk en in onze (geloofs-)overtuigingen bindt. Ons motto is daarom: We hoeven het niet eens te zijn om één te zijn.

Adresgegevens Afdelingsbestuur

Voorzitter:
mw. A.I. (Astrid) Lüürssen

tel: 06 21 67 11 99

                             
Secretaris:
mw. H. (Henriëtte) Groenwold
‘t Lindenhof 2, 9695 EN Bellingwolde
tel: 06 40 25 34 92
                             
Penningmeester:
mw. A.W (Annemieke) Kerkhof

tel: 06 22 42 16 79

e-mail: passagebellingwedde@gmail.com

Locatie afdelingsmiddagen en tijdstip

De middagen zijn op dinsdag van 14:00 tot 16:30 uur en vinden plaats in Het Karspel: Hoofdweg 225, Bellingwolde.

Wat kost het lidmaatschap van Passage-Bellingwedde

De contributie van Passage is inclusief koffie/thee met iets lekkers en ons lief en leedpotje € 47,00.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Ons rekeningnummer is:
NL18 RBRB 8836 9649 07 t.n.v. Passage-Bellingwedde

Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient u dit voor 1 november 2024 te doen.
 
terug