Kerkblad Gaandeweg Kerkblad Gaandeweg
Het e- mail: van het kerkblad is Gaandeweg@ziggo.nl
Redactie namens PG Bellingwolde
mw. D. Hofman 
06 21 50 68 33

Administratie abonnementen:
mw. D. Heeling
0597 53 17 52
e-mail: a.heeling@hetnet.nl
Abonnementsprijs € 14,00 per jaar. 

             
               
terug