Kerkblad De Karspelen Kerkblad De Karspelen
Het emailadres van het kerkblad is karspelen@gmail.com     
Inleveren voor 10.00 uur op de hieronder vermelde data.  
          
   
   
Periode Inleverdata kopij
Voor periode 26 maart t/m 26 mei 2018 10 maart
voor periode 26 mei t/m 22 juli 2018  19 mei
voor periode 23 juli t/m 23 september 2018 8 juli
voor periode 24 sept. t/m 2 december 2018  9 september
voor periode 3 dec. t/m 27 januari 2019  18 november
voor periode 28 jan. t/m 24 maart 2019 14 januari
 
             
               
terug