2024-03- 30 en 31 Stille Zaterdag en Paasjubel

2024-03- 30 en 31 Stille Zaterdag en Paasjubel
https://photos.app.goo.gl/aopxQ8CkDQhQb2xh7

We hebben onze Paascyclus weer achter de rug. Vier mooie diensten, voorbereid door de liturgiecommissie.
Donderdag, Witte Donderdag, een dienst met een avondmaalviering in Vriescheloo met ds. Spijker-van Engelenhoven. Zo samen in een kring zitten en elkaar kunnen zien is wel heel fijn
Etty de Boer speelde op het orgel.

Goede Vrijdag waren wij in Blijham waar wij samen met pastor Fenneke Groenbroek en de lectoren Klaas Oosterhof, Ali de Reus en Margrietha Wolfs-Fontijn mochten luisteren naar de gebeurtenissen tijdens deze dag. Wiebe Claus bespeelde het orgel.

Zaterdag, Stille Zaterdag, begon de dienst buiten bij de kerk in Wedde (zie foto’s). Bij het vuur maakten wij ons klaar voor deze dienst en werd de Paaskaars aangestoken.
Vervolgens werden onze kleine kaarsjes in de kerk aangestoken aan de Paaskaars en zo kreeg iedereen van elkaar het licht van de Paaskaars.

Pastor Fenneke Groenbroek ging voor in deze dienst en de lectoren Klaas Oosterhof en Greta van Dijk vertelden ons over deze avond/nacht.
“Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?” Het is de vraag die het jongste kind aan de huisvader stelt tijdens de viering van het Joodse paasfeest. Deze vraag stelden wij ook tijdens deze dienst. Hendrik Schipper mocht als jongst aanwezige deze vraag een aantal keren stellen tijdens deze dienst.
De doopgedachtenis en belijdenis van het geloof mochten wij ook weer benoemen en via de Agapeviering mochten wij samen het brood delen. In een kring in de kerk staan en dan het brood doorgeven. Een stukje eraf breken en dit stukje geven aan de persoon links van jou. Het brood geef je door aan de persoon rechts waardoor jezelf weer een stukje brood krijgt. Het is even lastig wie geef je wat maar het is inmiddels een mooie gewoonte om dit te doen tijdens deze dienst.
Sapphira Mulder begeleide ons buiten en in de kerk op de dwarsfluit. Jan Eefting speelde op het orgel en na de dienst toen wij buiten “U zij de glorie” zongen begeleide Aike Wolfs ons op de trompet. Zo mochten wij de mensen in Wedde laten horen dat wij vieren.

Zondag, Paasjubel begon met een ontbijt in Het Karspel. Vele handen maken licht werk en dat was in dit geval ook zo. Zaterdag had een groepje leden van onze gemeenten de zaal klaargemaakt en de tafels mooi gedekt. De boodschappen waren gedaan en zo konden wij samen aan het ontbijt. Fijn dat we dit zo samen kunnen doen. Ik hoop dat er ook samen is opgeruimd.
In deze dienst zou Regina Ederveen op haar harp spelen. Helaas was ze ziek geworden en ging dit niet door. We hopen haar een andere keer te kunnen vragen in een dienst.
Wim Ekkelkamp werd voor een nieuwe termijn (2e) als diaken aan de gemeente Bellingwolde verbonden door ds. Rienstra, die voor ging in deze dienst. Fijn dat Wim dit wil blijven doen.
Rob Brunekreeft mocht het orgel weer laten zingen en ons ook.
In de kerk onder het orgel stonden vier panelen met elk twee afbeeldingen gebaseerd op de lijdensweg van Jezus. Via de kunstgalerij in OudeSchans kregen we het verzoek van Erika Stulp of het mogelijk is om de schilderijen van haar nicht Janny Stulp in de Magnuskerk tijdens Pasen tentoon te stellen. De schilderijen zijn al eerder in diverse kerken in Noord-Groningen te zien geweest.

Vanaf Palmpasen hadden wij elke dienst een liturgische bloemschikking in onze kerken.
Hettie Koeze uit Blijham heeft dit voor ons verzorgd. De basis, een bolvorm, die symbool staat voor het leven op aarde. Aan de bol wordt iedere keer iets toegevoegd, passend bij de lezingen van die viering. Mooi om ook op deze manier stil te staan bij het onderweg naar Pasen zijn.
U hebt bij de foto’s van Palmpasen het stuk voor Palmpasen kunnen zien en de meditatieve tekst kunnen lezen.

Op Witte Donderdag werden er in de bol klokjes geplaatst, de oproep om dienaar te zijn.
De meditatieve tekst was: Klokjesbloemen herinneren ons aan dankbaarheid en liefde voor de dienende leider.

Goede Vrijdag was er een kruis schuin op de bol gelegd.
Meditatieve tekst: Het houten kruis dat de wereld draagt. Oorverdovend stille zoute tranen.

Stille Zaterdag kwam schuin op de groene bol te liggen het houten kruis. Ranken
van klimop als teken van trouw zijn toegevoegd aan het kruis.
Meditatieve tekst: Het kruis als aardse belofte, tekens van hoop, trouw en toekomst.

Paasjubel stroomde vanuit de bol het nieuwe leven een bloemenpracht.
Meditatieve tekst: Een stroom van licht verdrijft het duister. Kleurrijke, geurende lente.

En zo zijn wij op verschillende manieren onderweg geweest naar Pasen. Samen in onze kerken, samen als één gemeente.

Astrid Lüürssen, scriba
 
terug