Enquête "Nieuw Kerkelijk Peil" Enquête "Nieuw Kerkelijk Peil"
In de dienst van Palmpasen is het startsein gegeven om samen als gemeente te kijken naar onze toekomst.
Dit gaan we doen door deze enquête in te vullen om uw stem te laten horen.
Deze enquête is alléén bedoeld voor de gemeenteleden en/of betrokkenen  van onze gemeenten!

Het invullen van de enquête duurt ongeveer een half uurtje.
Ieder lid van uw huishouden (boven de 15 jaar) kan de vragenlijst invullen.
Stuurt u het vooral door naar evt. uitwonende kinderen die lid zijn van onze gemeente.

Op de vragenlijst staat; enquête PKN gemeente Bellingwolde. Dit klopt niet helemaal, de vragenlijst is voor gemeenteleden van al onze vier gemeenten: Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde. Er kon maar één gemeente opgegeven worden vandaar.

Link naar de enquête: https://nl-surveys.ncls.org.au/Dutch.aspx
kerkcode: PKH70900


 
Laatste nieuws op het tabblad "Nieuws vanuit de kerk" Laatste nieuws op het tabblad "Nieuws vanuit de kerk"
lees meer »
 
Naar de kerk Naar de kerk
Diensten in onze vier kerken
Wij kerken in vier kerken nl. in Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde. Dus één keer in de maand in elk van deze kerken.
Waar er kerk is kunt u lezen hiernaast in de rechter kolom.
De liturgieën van de dienst kunt u vinden bij de digitale mogelijkheden van het volgen van een kerkdienst.

De diensten zijn altijd digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt volgens het rooster. In de Magnuskerk te Bellingwolde is dat via “Kerkdienstgemist.nl”. Voor de kerken in Blijham, Vriescheloo en Wedde is dit via “Kerkomroep.nl” en dan zoeken naar de desbetreffende kerk. Zie voor de bankrekeningnummers tabblad contactgegevens en verder informatie kerk voor de collectes.
 
 
Welkom bij de Protestantse Gemeente Bellingwolde Welkom bij de Protestantse Gemeente Bellingwolde

De Protestantse Gemeente van Bellingwolde is ontstaan uit het samengaan van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk. Wij zijn een gemeente waarin iedereen welkom is ongeachte kerkelijke tradities, geaardheid of afkomst.

Op 14 januari 1996 is de Federatieovereenkomst getekend voor de totstandkoming van de Protestantse Gemeente van Bellingwolde.

Tot 1978 bestond er een Evangelisatievereniging in en ten bate van de Nederlands Hervormde Kerk. In genoemd jaar werd deze vereniging opgeheven, waardoor er weer sprake was van één Hervormde Gemeente.

Momenteel zijn we bezig met het vormen van een federatie samen met Blijham en Vriescheloo. Vandaar dat er iedere zondag dienst is in één van de kerken in Bellingwolde, Blijham en Vriescheloo. Zie hiervoor rechts de link naar de kerkdiensten.
Hieronder de links naar de websites van de Protestantse Gemeenten Blijham en Vriescheloo.

PG Blijham klik hier
PG Vriescheloo klik hier

PG Wedde heeft een facebookpagina

Wie zijn we en wat willen we?
Dit leest u hieronder bij "Lees meer".

 
lees meer »