Naar de kerk Naar de kerk
Diensten in onze vier kerken
Wij kerken in vier kerken nl. in Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde. Dus één keer in de maand in elk van deze kerken.
Waar er kerk is kunt u lezen hiernaast in de rechter kolom.
De liturgieën van de dienst kunt u vinden bij de digitale mogelijkheden van het volgen van een kerkdienst.

De diensten zijn altijd digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt volgens het rooster. In de Magnuskerk te Bellingwolde is dat via “Kerkdienstgemist.nl”. Regelmatig kan de dienst vanwege een slechte internetverbinding niet live worden uitgezonden. De dienst kunt u dan 's middags alsnog terugkijken of op een later tijdstip.

Voor de kerken in Blijham, Vriescheloo en Wedde is dit via “Kerkomroep.nl” en dan zoeken naar de desbetreffende kerk. Zie voor de bankrekeningnummers tabblad contactgegevens en verder informatie kerk voor de collectes.
 
 
Welkom bij de Protestantse Gemeente Bellingwolde Welkom bij de Protestantse Gemeente Bellingwolde

De Protestantse Gemeente van Bellingwolde is ontstaan uit het samengaan van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk. Wij zijn een gemeente waarin iedereen welkom is ongeachte kerkelijke tradities, geaardheid of afkomst.

Op 14 januari 1996 is de Federatieovereenkomst getekend voor de totstandkoming van de Protestantse Gemeente van Bellingwolde.

Tot 1978 bestond er een Evangelisatievereniging in en ten bate van de Nederlands Hervormde Kerk. In genoemd jaar werd deze vereniging opgeheven, waardoor er weer sprake was van één Hervormde Gemeente.

Vanaf 21 juni 2023 hebben wij een federatie samen met PG Blijham, PG Vriescheloo en PG Wedde (zie bij documenten de samenwerkingsovereenkomst).
Iedere zondag is er dienst in één van de kerken in Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde. Zie hiervoor rechts de link naar de kerkdiensten.
Hieronder de links naar de websites van de Protestantse Gemeenten Blijham en Vriescheloo.

PG Blijham klik hier
PG Vriescheloo klik hier

PG Wedde heeft een facebookpagina

Wie zijn we en wat willen we?
Dit leest u hieronder bij "Lees meer".

 
lees meer ยป