Welkom bij de Protestantse Gemeente Bellingwolde Welkom bij de Protestantse Gemeente Bellingwolde

 


 
lees meer »
 
Kerkdiensten in corona-tijd Kerkdiensten in corona-tijd
Hieronder informatie voor de komende dienst.
Gemeenteleden zijn weer welkom in deze dienst. U kunt zich t/m de zaterdag voor een dienst opgeven bij de scriba van de kerk waar de dienst gehouden wordt.
-U hebt geen klachten.
-Houd 1.5 meter afstand en er worden geen handen gegeven.
-In de hal bij het naar buiten gaan niet blijven staan praten maar doorlopen naar buiten!
-Was thuis uw handen; er staat een desinfecteermiddel bij de ingang.
-De looprichting wordt aangegeven, daarna zover mogelijk naar de muurzijde doorschuiven in de opengestelde banken. Eén of twee gastvrouwen/heren zullen de bezoekers naar een plek begeleiden.
-Jassen meenemen in de bank.
-De banken zijn om en om afgesloten, per bank mogen maximaal 3 personen op 1.5 meter afstand zitten, huisgenoten mogen naast elkaar plaatsnemen.
-Gemeentezang is nog niet mogelijk.
-Wilt u zoveel mogelijk uw eigen liedboek meenemen?
-Na de dienst verlaten we, van achter af, bank na bank de kerk. Volg de aanwijzingen en houd afstand!
-Bij de uitgang staan 2 collecte schalen, die met het mandje is voor de diaconie, de andere voor de kerk.
-Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.

zondag 13 juni een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur
voorganger: ds. S. Rienstra
organist: dhr. H. de Vries
collecte: Missionair werk en kerk
We hopen dan weer 4 zangers te hebben die de samenzang willen zingen.

opgave bij scriba: 06 21 67 11 of scriba@pkn-bellingwolde.nl

Linken naar kerkomroepen van de kerken:
Klilk hier voor de link naar kerkdienstsgemist van de Magnuskerk in Bellingwolde

Link kerkomroep Blijham https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
Wanneer u op de pagina komt van de kerkomroep ziet u de liturgie van de dienst van de recentste zondag.. 
Scroll naar beneden of met de pijltjes toets.
U krijgt dan een overzicht van de diensten te zien.
Klikken op" luisteren" om de dienst die u wilt horen te beluisteren

Voor de collecte van de kerkdiensten voor onze vier gemeenten kunt u onderstaande gegevens gebruiken;
NL83 RABO 0373 7160 87 t.n.v. PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum
NL51 RABO 0306 6606 60 t.n.v. Diaconie: diaconie PG Bellingwolde o.v.v. collecte + noemen datum.

De liturgie vind u door te klikken op
"Lees meer >>" hieronder.

 
lees meer »
 
Pinksteren Pinksteren
Pinksterbrief

Beste mensen,

Na een lange, sombere tijd gloort er eindelijk licht aan de horizon.
Het aantal besmettingen daalt en stapje voor stapje worden de coronamaatregelen versoepeld.
Al zullen de gevolgen voor veel mensen nog lang voelbaar zijn, het einde van een zware periode is in zicht.
Er is hoop!
Een klein woordje van slechts vier letters, maar o zo belangrijk.
Want zonder hoop zijn we nergens.
Hoop houdt ons op de been, geeft perspectief en helpt ons om erin te blijven geloven.

Na de hemelvaart van Jezus hadden zijn leerlingen het moeilijk met het geloof en wisten niet hoe het verder moest.
Totdat de Geest begint te waaien en de hoop oplaait als een vuur.
Pinksteren is een ‘Feest van hoop!’
Op zondag 23 mei mogen we dit feest vieren met jong en oud en mensen van verschillende plaatsen uit de regio.
Deze keer zal de dienst ook gevolgd worden door mensen van de Protestantse gemeenten Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde, omdat hun eigen predikant ds Jöhlinger met ziekteverlof is.
Met elkaar mogen we op Pinksteren een veelkleurige gemeenschap vormen, verbonden door de Geest die grenzen doorbreekt.
In de Pinksterdienst is er een moment voor de kinderen, maar ook volwassenen kunnen hun inbreng hebben, door te reageren op de volgende vraag: Wat geeft u Hoop?
Wie dat wil kan zijn of haar reactie sturen naar mijn mailadres  svdvrie@hotmail.com
Graag vóór donderdag 20 mei, zodat ik de antwoorden kan verwerken in de dienst, uiteraard zonder namen te noemen.
Hoewel we elkaar op Pinksteren nog niet fysiek kunnen ontmoeten wordt het op deze manier toch een ‘Feest van hoop’ van en voor ons allemaal.

De Pinksterdienst op 23 mei begint om 9.30 uur en wordt uitgezonden met beeld en geluid via een livestream. Daarvoor gaat u naar de website www.livevideosolutions.nl/wedderwegkerk en daar staat aangegeven waar u moet klikken voor de livestream.
Of wanneer u op 23 mei om 9.30 uur of op een later moment op onderstaande link klikt
kunt u de dienst volgen:
https://www.youtube.com/watch?v=symk8a2qo3c

Het wil wel eens gebeuren dat er storing optreedt bij een uitzending als deze, mocht dat het geval zijn dan staat er uiterlijk 3 uur na de dienst een goede weergave op genoemde website.
De dienst is ook te beluisteren op www.kerkomroep.nl en de liturgie wordt gepubliceerd op de website www.protestantsegemeenteoudepekela.nl

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.                       (Lied 691: 2 uit Liedboek 2013)


Ik wens u allen gezegende en hoopvolle Pinksterdagen!

Met een hartelijke groet,
ds Simone van de Vrie