2023-04-09 Afscheid van onze koster Fenny Smid-Berends

2023-04-09 Afscheid van onze koster Fenny Smid-Berends
Klik hier voor het filmpje

Klik hier voor alle foto's 

Zondag 9 april, 1e Paasdag, hebben wij na afloop van de dienst afscheid genomen van onze koster Fenny Smid-Berends.
Tim Visser, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, mocht Fenny in het zonnetje zetten.
Fenny is iemand die liever op de achtergrond haar werkzaamheden verricht maar dit is een welverdiend zonnetje op de voorgrond.

Tim vertelt dat het maar een korte laatste regel op bladzijde 10 van de Paasliturgie is, “Afscheid van onze koster Fenny Smid-Berends”.
Achter deze korte regel gaat een periode van maar liefst 25 jaar kosterschap van de Magnuskerk schuil waarvan vandaag de laatste dag is.
Het begon 25 jaar geleden in 1998 toen Albert Freij Fenny vroeg koster te worden van de Magnuskerk. Ze volgde Leo van Dieten op die door ziekte genoodzaakt was zijn
werkzaamheden als koster neer te leggen.

Wij hebben Fenny leren kennen als een bescheiden, vriendelijke vrouw en een warme persoonlijkheid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en uitermate betrouwbaar.
Haar gevoel voor humor en zeker niet onbelangrijk dat er gezegd wordt dat je gedurende de afgelopen 25 jaar nooit chagrijnig was.
Ongeveer 23 jaar was zij wekelijks elke zondag paraat in de kerk maar ook aanwezig bij de vele vergaderingen destijds in de consistorie van de Magnuskerk gehouden werden.

De laatste jaren kon Fenny al wat afbouwen omdat we door de samenwerking met de ander kerken maar 1x per 4 weken in de Magnuskerk kerkten en vergaderingen in de consistorie niet meer vaak voorkomen.

Fenny had altijd een goede band met onze eigen predikanten maar ook de gastpredikanten en organisten voelden een “warm welkom” in de Magnuskerk.

Fenny heeft zo op haar geheel eigen wijze de afgelopen 25 jaar invulling gegeven aan het kosterschap van de Magnuskerk: “Koster en tegelijkertijd gastvrouw” voor eenieder die in de Magnuskerk kwamen.

1e Paasdag hebben wij dan afscheid van haar als koster genomen maar we hoeven haar gelukkig nog niet helemaal te missen omdat ze voorlopig nog aanspreekpunt bij begrafenissen blijft.

Tim memoreerde dat hij het een eer vond dat hij Fenny de zilveren draagspeld van de “Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland” met bijbehorende oorkonde mocht uitreiken voor haar 25-jarig jubileum als koster en gastvrouw van de Magnuskerk.

Na afloop kon eenieder Fenny nog feliciteren met deze mijlpaal en afscheid als koster.

Helaas was er een technische storing waardoor de dienst in beeld niet is opgenomen en we het moeten doen met een filmpje dat is opgenomen op een telefoon. U krijgt zo wel een indruk van het afscheid, de tekst is niet goed te verstaan vandaag het verslag hierboven.
De zilveren draaginsigne.


De oorkonde

 
 
terug