2023-10-22 afscheid Arie Heeling als ouderling-kerkrentmeester

2023-10-22 afscheid Arie Heeling als ouderling-kerkrentmeester
https://photos.app.goo.gl/yZtw1PmueMv1EGxw5 Link naar de foto’s afscheid Arie Heeling

Op zondag 22 november nam Arie Heeling afscheid als ouderling-kerkrentmeester.
In 1976 zijn Arie en Diny Heeling komen wonen in Bellingwolde. Al vrij vlot raakte hij betrokken bij werkzaamheden in de kerk in Bellingwolde. Eerst vanuit de gereformeerde kerk, bij het opknappen van het kerkje Rehoboth, en later ook voor deze kerk bij andere activisten en bestuurlijk taken.
Zowel in de gereformeerde kerk als bij de protestantse gemeente heeft hij vele jaren in de kerkenraad gezeten. Als diaken, maar vooral ook als kerkrentmeester. Vanuit die functie mocht onze gemeente profiteren van de handigheid van Arie. Hij kan eigenlijk alles maken, tot zelfs een replica van de Magnuskerk en toren voor de versierde wagen tijdens de 5 mei vieringen. Zijn taak als rentmeester neemt hij serieus en de penningen van de kerk waren dan ook in goede handen bij hem als penningmeester van de kerk.
Vandaar dat hij bij zijn afscheid ook heel terecht het draaginsigne in goud met briljant ontvangen heeft en een oorkonde namens het bestuur van de vereniging van kerkrentmeesterlijk beheerszaken van de Protestante kerk Nederland op voordracht van het college van kerkrentmeesters van PG Bellingwolde. Dit vanwege het 45 jaar vervullen van diverse functies binnen onze kerk. Daarnaast ontving hij de bloemen vanuit de kerk.
Ook Diny werd bedankt als steun en toeverlaat want het thuisfront moet natuurlijk er wel achter staan. En ook Diny heeft heel wat werkzaamheden voor onze kerk gedaan en doet dit nog steeds.
Ook Arie is gelukkig nog niet uit beeld en hij gaat het kosterschap van de Magnuskerk op zich nemen. Zo zijn Het Karspel en de Magnuskerk in goede handen.
Ds. Atzo Nicolai ontsloeg Arie van zijn taak als ambtsdrager maar noemde nog even dat alles wat hij vanuit zijn taak als ambtsdrager vertrouwelijk gehoord had altijd vertrouwelijk blijft. Voor hem was het fijn om dit te kunnen doen omdat hij als voorganger voor PG Bellingwolde in zijn tijd veel met Arie te maken heeft gehad.
Tim Visser, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van Bellingwolde samen met Wim Ekkelkamp, kerkrentmeester bedankten hem na afloop van die dienst. Na afloop kon men Arie de hand drukken en gezellig napraten met koffie/thee en gebak.
Albert Freij heeft de foto’s gemaakt.

 
terug