2024-04-13 Rommelmarkt bij de Magnuskerk

2024-04-13 Rommelmarkt bij de Magnuskerk
Klik hier voor de link naar foto's van de Rommelmarkt

Woensdag 10 april ging de wagen het dorp door om de laatste “rommel” die niet voor die tijd was ingeleverd nog op te halen.
Intussen werd Het Karspel al ingericht voor de boeken-, video’s- en cd’s-markt. Vrijdag was het dan zover en werd de markt rondom Het Karspel opgebouwd door een vaste groep vrijwilligers. Dit ging zo voorspoedig dat men al eerder kon beginnen met het uitladen van de wagens die lekker dichtbij stonden geparkeerd in de schuur van René. Toen vrijwilligers ’s middags kwamen om te helpen uit te pakken was het al bijna klaar.
Het weer werkte mee en alles kon droog de nacht doorkomen onder toezicht van onze vaste bewakers. En dan is het even uitblazen en napraten.
Zaterdag 13 april stonden de mensen al voor 9 uur achter het lint te wachten om hun slag te kunnen slaan op de markt. Ook voor de wagen, de verkoop bij opbod, was weer veel belangstelling. De drie heren konden met een trapje naar boven en mochten pas weer weg als de wagen leeg was.
Ook werkte het weer mee met een mooi zonnetje en niet te veel wind. De mensen kwamen dan ook weer massaal af op dit evenement.
Het is altijd mooi om te zien dat de rommelmarkt voor veel mensen, ook oud Bellingwoldenaren, een soort van reünie is. Naast kopen wordt er ook veel met elkaar gesproken. Dat kon gezellig bij de koffie/thee of op het terras lekker een pannenkoek eten en bijpraten.
De bakkers van de pannenkoeken en de verkoop van koffie/thee cake en warme rookworst ging gesmeerd. Ook de oliebollen om mee naar huis te nemen verliep goed.
Intussen horen hoe de heren bij de wagen bij opbodverkoop er een soort van cabaret van maken om hun waar aan te prijzen. Maar ook de verkoop bij de kramen ging goed, veel tafels waren aan het eind van de ochtend zo goed als leeg.
Voor de boeken, video’s en cd’s in Het Karspel was ook weer veel belangstelling. Al met al weer een geslaagde morgen waar wij met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Dankzij vele handen, en niet alleen op de zaterdagochtend, maar ook in de week vooraf en natuurlijk bij het opruimen. Het is mooi dat ook leden van onze buurkerkgemeenten en mensen uit het dorp meehelpen om deze markt altijd weer tot een succes te maken.
En dan even bijkomen in Het Karspel en terugkijken op een geslaagde markt.

Alle vrijwilligers worden weer hartelijk bedankt want zonder hen geen rommelmarkt. Zonder “rommel” natuurlijk ook geen markt.
Dit jaar, omdat onderhand niet alleen leden van de Protestantse gemeente altijd mee helpen bij de rommelmarkt maar ook mensen uit het dorp, is besloten om de opbrengst in het dorp te houden. De drie basisscholen ontvangen dit jaar een bijdrage voor ondersteuning van de ouderraden voor aanvullende en/of buitenschoolse activiteiten voor de kinderen in de groepen 1 t/m 8. De opbrengst van dit alles was € 4850,00. De diaconie van PG Bellingwolde vult dit aan tot € 5100,00 waardoor de scholen elk € 1700,00 kunnen ontvangen. Die zullen op 23 april dan ook feestelijk worden overhandigd.

Foto’s zijn gemaakt door Geertje en Albert Freij en ondergetekende.
Namens de rommelmarkt-commissie van PG Bellingwolde,

Astrid Lüürssen, scriba
 
terug