Kerstvieringen 24 december 2017 Kerstvieringen 24 december 2017
De eerste foto geeft weer hoe de T-bar vooraf aan Kerst op twee avonden aandacht hieraan besteed heeft.
 
Met 14 tieners die dit seizoen deelnemen aan de T-bar hebben we twee woensdagavonden aandacht besteed aan Kerst.
Er werd in alle stilte geluisterd naar het Christelijke verhaal van Kerst, door Herman Bouman. Maar er werd ook een duidelijke link gelegd naar het nu, om duidelijk te maken wat de rol van Jezus was en is op onze aarde.
Dat je altijd weer opnieuw mag beginnen, hoeveel fouten je ook maakt, omdat God zijn Zoon zond om de schuld op zich te nemen.
Er werd ‘Maria`s lied’ gezongen, door Mariëlle Boerstoel.
Daarna, onder het genot van een kopje thee en wat lekkers, is er die twee avonden hard gewerkt aan een zogenaamde blok-poster.
Een prachtige Christelijke afbeelding van het Kerstverhaal, met Jozef, Maria, kindje Jezus en de stal mét alle dieren erbij. Maar ook met de herders in het veld, die toe worden gezongen door een grote engelenschare: Ere zij God.
De poster is in 25 A4-tjes verdeeld en met ieders persoonlijke creativiteit ingekleurd, om later weer samengevoegd te worden. De bedoeling is het geheel te laten lijken op een glas in lood raam. We hopen in die opzet te zijn geslaagd.
Die twee avonden zijn we ook nog geholpen door Sacha van Teteringen en het oorspronkelijke idee kwam van Babette Bouman.
Een echt gezamenlijk project dus waarmee de T-bar allen gezegende Kerstdagen wil wensen en een voorspoedig nieuwjaar.
Kom gerust de poster van dichtbij bekijken.

Rina Mulderij ging voor in deze 4e advents-dienst. Anita Lobbezoo en Diny Heeling kwamen tot ontdekking dat één snoer lampjes het niet deed in de mooie boom. Vandaar dat dit met kunst en vliegwerk nog even werd opgelost en vervangen. Heb u een idee hoe de boom altijd versierd wordt.
 
’s Avonds was de Kerstnachtviering. De Giezelbaargbloazers uit Veele stonden rondom de kerk de mensen op te wachten en bliezen op hun midwinterhoorn. Een mooi geluid en een mooie traditie.
Daarna de dienst waarin voorging ds. Simon Rienstra uit Nieuwolda en Jan Eefting op het orgel speelde.
Het gemengd koor Excelsior uit Winschoten e.o. onder leiding van Henriëtte van der Wal zong diverse liederen.
 
terug