Regenboogviering op zondag 13 oktober 2019 Regenboogviering op zondag 13 oktober 2019
Klik hier voor de foto's


Op zondag 13 oktober om 16.00 uur werd in het Witte Kerkje in Vriescheloo een Regenboogviering gehouden. De viering stond in het teken van de behoefte aan acceptatie en waardering van diversiteit in kerk en samenleving. Er waren meer dan 100 bezoekers. Onder het motto “Ken je mij? … wie ken je dan?” werd met liederen en betekenisvolle teksten stil gestaan bij de situatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Ook waren er indrukwekkende, persoonlijke verhalen, die het belang onderstrepen van de aandacht voor dit onderwerp.  Mevrouw Giny Luth van de gemeente Westerwolde vertelde, dat ze blij is met de Regenboogviering. Deze activiteit past uitermate goed bij de inhoud van de nét verschenen startnotitie “Kleurrijk Westerwolde”. De collecte was voor Amnesty International, die ook steun biedt aan LHBTI-vervolgden in landen waarin zij strafbaar zijn voor wie zij zijn.
De inhoud van de viering werd positief ontvangen. Hierbij een reactie:
“Het was een bijeenkomst met mooie (hartverscheurende) persoonlijke verhalen. Het is zo belangrijk, dat deze verhalen verteld worden!. Dappere mensen, die het aandurven hun pijn, maar ook hun hoop uit te spreken. Wat ons opviel was de positiviteit van de verhalen, de gesproken woorden, de overdenking ( door ds. Wolf Jöhlinger) en de gezangen”.
Na afloop werd door de meeste bezoekers uitgebreid nagepraat en deelgenomen aan een stamppot-maaltijd. Al met al was het een zeer geslaagde middag.
De leden van de LHBTI Werkgroep Geloof en Levensbeschouwing Westerwolde en Oldambt: Dominee Wolf Jöhlinger, Annemarie van der Kevie, Deborah Fontijn, Margrietha Wolfs, Fenneke Groenbroek (pastor) Marjet Bos (humanistisch raadsvrouw en Roze 50plus Oldambt) en Willemijn Ahlers (Gender Support)


 
terug