2020-02-20 Eerste kerkdienst met bevestiging van ambtsdrager en koffiedrinken na Corona-beperkingen 2020-02-20 Eerste kerkdienst met bevestiging van ambtsdrager en koffiedrinken na Corona-beperkingen
https://photos.app.goo.gl/qmL4vee6nb32To3x7

In de link hierboven komt u bij de foto’s die gemaakt zijn tijdens de dienst. Helaas was deze dienst via een rechtstreekse uitzending niet te bekijken. Het internet liet ons weer eens in de steek.
Maar nu kunt u de dienst alsnog bekijken via kerkdientsgemist.nl, hij staat er op.

Zondag 20 februari een dienst in de Magnuskerk die een feestelijk tintje had.

De kerkenraad van PG Bellingwolde kreeg er een ambtsdrager bij. Fijn voor de kerkenraad maar ook voor de gemeente.
In deze dienst werd Tim Visser bevestigd als ouderling-kerkrentmeester door ds. Wolf Jöhlinger. Het is mooi dat hij zich geroepen voelde om deze taak op zich te nemen.

Enkele leden van de cantorij Westerwolde waren aanwezig om de samenzang te ondersteunen en ook om haar medewerking te verlenen bij lied 25b: “Houd mij in leven, wees Gij mijn redding”. Dit was een wisselzang met gemeente en cantorij.

Van bijna elke kerk was een ambtsdrager aanwezig en natuurlijk leden van onze vier kerken waren aanwezig en die vulden de Magnuskerk mooi. Voor het eerst weer zonder de 1,5 m verplichting, alhoewel afstand houden wel mogelijk was indien men dit toch nog prettig vond.
Ook werd er weer in de dienst gecollecteerd, wel op afstand dus met de stok. Onze diakenen beheersen deze techniek nog steeds en er waren geen botsingen met elkaar of met de aanwezigen.

Na lange tijd kon er weer koffie gedronken worden in Het Karspel. Maar niet voordat men bij het verlaten van de kerk Tim kon feliciteren met zijn nieuwe taak. Alleen Wolf nam de vrijheid om na de bevestiging in de kerk Tim te feliciteren namens ons allen door hem de hand te schudden. Wij moesten dit er nog zonder doen, alleen zijn vrouw mocht hem echt even knuffelen (ook een beetje namens ons allen).
Vervolgens was er koffie/thee met koek en cake.

Laten we hopen dat dit samenzijn straks weer standaard gaat worden en wij elkaar weer echt samen als vier kerken mogen ontmoeten. We zijn er wel aan toe om elkaar weer in het echt te ontmoeten!

ds. Wolf Jöhlinger ging voor in de dienst
Albert Freij was ouderling van dienst
Dity Hofman en Wim Ekkelkamp waren diakenen
Rob Brunekreeft bespeelde het orgel
 
terug