Info over Nicolesti in Roemenië Info over Nicolesti in Roemenië
Ans Aapkes ansaapkes@gmail.com
Jannie Bessembinders gj@bessembinders.eu
Jan van der Velde janvandervelde9@gmail.com
Margrietha Wolfs margriethawolfs@hotmail.com
Gea  
Wolf Jöhlinger wolf23@ziggo.nl

Sinds 1 januari 2020 geeft Blijham samen met Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde inhoud aan het partnerschap.

Daarvoor is een Roemeniëcommissie, welke bestaat uit de volgende personen:                     
      
              
               
                     
                    
    


Waar mogelijk zal er financiële steun worden geboden. Indien u een gift wilt overmaken, kunt u dat storten op rekeningnummer NL07RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gmeente Blijham
onder vermelding van:Roemenië.
 

 
terug