Kerstnachtdienst 24 dec. 2018 Kerstnachtdienst 24 dec. 2018
klik hier voor de foto's

Buiten staan de Giezelbaargbloazers uit Veele rondom de kerk ons op te wachten. Ze blazen ons welkom toe voor de dienst vanavond, een mooie traditie waar de bezoekers van de dienst van genieten.
Ds. Jöhlinger ging voor het eerst voor als eigen predikant in deze Kerstnachtdienst. Dity Hofman vertelde het kerstevangelie eens uit een ander vertaling nl. het Gronings (voor de niet Groningers stond de Nederlandse vertaling op de achterkant van de liturgie).
Muziekvereniging Excelsior uit Bellingwolde verleende haar medewerking aan de dienst door liederen te begeleiden en zelf liederen te spelen. Hendrikus de Vries speelde op het orgel.
Na afloop van de dienst kreeg iedereen een “Open deur” mee en een Kerstgroet aan een kaars om het licht mee naar huis te nemen.
Het was weer een mooie sfeervolle dienst met muziek een overdenking om goed over na te denken wat Kerst voor ons betekend.

Aan de muur hingen schilderijen van waterverf. Deze zijn gemaakt door de jongeren van de T-bar (oftewel tienerbar). Het is hun Kerstbijdrage aan ons.
Het zijn waterverfschilderingen met de woorden van het lied “Liefde”. Dit lied is geïnspireerd door l Korintiërs 13 vers 1 t/m 4.
De opdracht was dat iedere tiener een taal moest kiezen.
12 tieners kozen 12 talen voor de 12 stukjes uit het lied.
Bij elk stukje zin is door een tiener een schilderij gemaakt die de zin uitbeeldt.
De tekst van dit lied is:
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen.
Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kon verplaatsen.
Had ik de liefde, ik zou niets zijn, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze in alles volhard ze.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, de liefde zal nooit vergaan.

Zo zijn de tieners samen met de leiding van de T-bar (Mariëlle Boerstoel en Herman Bouman) bezig geweest met Kerst.

En daarna moesten de kaarsen weer gedoofd worden en gingen we het donker in naar huis.


 
terug