Oproep aan rechthebbende van oude graven met grote gebreken! Oproep aan rechthebbende van oude graven met grote gebreken!
De afgelopen zomer heeft een groep enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt om de begraafplaats op te knappen. Ze zijn alle ca 6000 graven bij langs geweest om ze zo goed mogelijk onkruidvrij te maken. Verder is er opnieuw veel snoeiwerk uitgevoerd. Het heeft de begraafplaats een heel ander aanzien gegeven. Tegenwoordig worden begraafplaatsen ook wel herinneringsparken genoemd. Een mooie naam, want je komt hier vooral om fijne herinneringen op te halen! Je wilt dat graag doen in een heel respectvolle omgeving. Er valt op dit nog heel wat te verbeteren. Er zijn namelijk veel grafmonumenten, die grote gebreken vertonen. De graven zijn echter eigendom van de erfgenamen. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het materiële onderhoud. Als kerk mogen we niet zomaar werkzaamheden aan een grafmonument verrichten. Dit kan alleen maar, wanneer we erfgenamen ruimschoots de gelegenheid hebben gegeven om het zelf op te knappen. We hebben ongeveer 70 graven geselecteerd, waar naar onze mening op korte termijn iets aan moet gebeuren. De graven staan op een bord bij de ingang van de begraafplaats. Verder is bij de betreffende graven een bordje geplaatst met een oproep om contact op te nemen met de beheerder, de heer Arends (telefoonnummer 06-51123173). We hopen op deze manier het aanzien van de begraafplaats verder te verbeteren. Reageert men niet, dan betekent dit, dat men het recht op het grafmonument verliest. De kerk heeft dan het recht het graf naar eigen goeddunken aan te passen of eventueel het grafmonument te ruimen. U kunt ons als kerk ook helpen door de namen van de rechthebbende aan de beheerder door te geven. Dan kunnen we ze als kerk persoonlijk benaderen.
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Bellingwolde

Oproep aan rechthebbende van oude graven met grote gebreken: neem contact op met de beheerder van de begraafplaats, de heer Arends (telefoonnummer 06-51123173).

 
terug